spacer.png, 0 kB
Start spacer.png, 0 kB"WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ"
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
To już wiosna PDF Drukuj Email

ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

I SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ W KLASIE II

 

Ośrodek tematyczny: To już wiosna.

Temat dnia: Nareszcie wiosna.

Temat zajęć: Wiosna robi porządki. Utrwalenie poznanych części   mowy. Liczba i rodzaj rzeczownika.

Cel ogólny: sprawdzenie u uczniów umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

 

 

Cele operacyjne : uczeń:

 • Zamyka myśli w obrębie zdania

 • Wymienia pory roku

 • Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną

 • Zna zwiastuny wiosny

 • Rozumie treść wiersza J. Brzechwy pt. „Wiosenne porządki”

 • Odpowiada na zadane pytania dotyczące cicho czytanego tekstu

 • Potrafi rozwiązać krzyżówkę, zagadkę, odczytać wyraz z rozsypanki literowej

 • Wyszukuje wskazane części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

 • Potrafi uzupełnić tekst z lukami

 • Określa liczbę i rodzaj podanych rzeczowników

 • Zna i śpiewa piosenkę „Krokusy, krokusy”

 

 

Metody :

 • Podające: rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi, praca z tekstem,

 • Poszukujące: samodzielna praca ucznia

 • Aktywizujące – „burza mózgów”

 • Ekspresyjne: słuchanie utworu muzycznego, improwizacja ruchowa

 

 

Formy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa jednolita i   zróżnicowana

Środki: indywidualne karty pracy dla każdego ucznia – poziom I, II, III,  wiersz J. Brzechwy  pt. „Wiosenne porządki”, krzyżówka, zagadka,  plątanina literowa, tekst z lukami, tabelki do wpisania poznanych  części mowy, puzzle z hasłem „Wiosna robi porządki”, sylwetka  Pani Wiosny na arkuszu szarego papieru, wyrazy na kartonikach

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I Część wstępna

1. Rozwiązanie krzyżówki, zagadki lub ułożenie hasła z plątaninki     wyrazowej, jako zapowiedź tematu. ( karta pracy indywidualnej)

 

II Część główna

2. Oznaki wiosny - burza mózgów.

Dzieci wypisują na karteczkach, a następnie przyklejają na promykach słoneczka narysowanego na arkuszu papieru, oznaki wiosny. Wypowiadają się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

 

3. Oznaki wiosny – wykreślanka.

Dzieci wykreślają zwroty, które nie „pasują” do wiosny. Głośne     odczytanie  pozostałych wyrażeń jako oznak wiosny. ( karta pracy     indywidualnej)

4. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza lub jego fragmentu i udziele-     nie odpowiedzi na pytania do tekstu. ( karta pracy indywidualnej)

Dzieci samodzielnie czytają przygotowany tekst i udzielają odpowiedzi     na przygotowane przez nauczyciela pytania. Głośne odczytanie     odpowiedzi.

5. Improwizacja ruchowa piosenki „Krokusy, krokusy”.

6. Przypomnienie poznanych części mowy.

Ułożenie przez uczniów puzzli w kształcie chmurki i odczytanie hasła     „Wiosna robi porządki”.

- Pomożemy wiośnie w porządkach i uporządkujemy części mowy      przyklejając wyrazy zapisane na kartonikach w odpowiednich miejscach      na sylwecie Pani Wiosny.

Uczniowie przyklejają kartoniki z wyrazami w odpowiednich miejscach.

 

7. Uzupełnianie tabelek poznanymi częściami mowy.

Uczniowie wykonują zadanie 4 z karty pracy indywidualnej. Kontrola     pracy.

 

8. Uzupełnianie tekstu z lukami.

Dzieci uzupełniają tekst podanymi wyrazami, a następnie wypisują

    z  niego rzeczowniki i określają ich rodzaj.( karta pracy indywidualnej)

 

 

III Część końcowa

1. Ocena pracy przez nauczyciela – podsumowanie.

2. Samoocena dokonana przez uczniów – uzupełnienie karty samooceny.

 

 

 

[image]

 

[image]

 

 

 

[image]

 

 

 

 

 

[image]

 

 

 

 

[image]

 

 

 

 

 

 

 

[image]

 

 

 

 

[image]

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright © 2006 - Szkoła Podstawowa w Kupiskach - design by Zenon Krysiewicz spacer.png, 0 kB